Угода користувача

Ця угода (далі - Угода) регулює правові відносини між сайтом https://autogon.com.ua (далі - Сайт) і дієздатною фізичною особою, яка приєдналася до цієї Угоди (далі - Користувач) в особистому інтересі або виступаючому від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи.

Загальні положення

Угода вважається укладеною без будь-яких застережень і винятків у момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом, при цьому Користувач підтверджує свою згоду зі всіма умовами Угоди. Якщо Користувач не згоден з Угодою повністю або частково, Адміністрація просить його покинути Сайт. Зареєстрований Користувач додатково погоджується з Угодою під час реєстрації та під час зміни реєстраційних даних, про що є відповідний текст під кнопкою "Реєстрація". Правові відносини між Користувачем і Адміністрацією за цією Угодою регулюються законодавством України. < h2>Послуги сайту< / h2> Сайт надає послуги перегляду та розміщення інформації, доданої Користувачами з метою продажу або купівлі товарів і послуг, з метою пошуку співробітників і пошуку роботи, а також коментарів до наявної на Сайті інформації. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Адміністрація не є учасником угод Користувачів, а лише надає інтернет-платформу для розміщення інформації. Адміністрація не виконує перевірку на достовірність інформації, зазначеної Користувачами і не несе відповідальності перед третіми особами за точність і достовірність такої інформації.

Розміщення інформації на Сайті

Сукупність реєстраційних даних Користувача (далі обліковий запис), Адміністрація має право публікувати повністю або частково на сайті і сайтах партнерах в будь-яких розділах. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати, обробляти і зберігати Обліковий запис Користувача на Сайті в цілях виконання цієї Угоди. Зареєстрований Користувач несе персональну відповідальність за безпеку своєї пари логін-пароль, вказані при реєстрації або при подальшій зміні, а також несе повну відповідальність за всі дії, які будуть здійснені Користувачем або іншою особою в процесі використання його пари логін-пароль. Користувач зобов'язаний негайно змінити свій пароль, якщо у нього з'явилися підозри, що його пара логін-пароль стала розкрита або може бути використана третіми особами. Реєстраційні дані компанії публікуються на сайті в момент завершення реєстрації, а перевіряються через деякий час після реєстрації. Якщо зміст облікового запису порушує правила реєстрації (в т. ч. не вказані необхідні дані або невірно вказаний розділ) , ця угода або містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, то такий обліковий запис видаляється адміністрацією. Користувач зобов'язується не створювати кілька Облікових записів на Сайті від фактично однієї і тої ж юридичної або фізичної особи, у тому числі використовуючи при цьому різні назви компаній, прізвищ, адрес та інших даних. Зареєстрований користувач має право і можливість самостійно видалити свій обліковий запис і свої оголошення. Розміщуючи свою інформацію на Сайті, Користувач погоджується з нижченаведеними правилами: * заборонено публікувати однакові або майже однакові за змістом оголошення; * заборонено публікувати оголошення в розділі, що не відповідає тематиці розділу; * в одному оголошенні не повинно бути більше одного товару або послуги, або однієї вакансії; * у заголовку та в описі оголошень заборонено публікувати контактні дані та адреси сайтів; * при публікації оголошення про послугу, яка підлягає ліцензуванню, Користувач зобов'язаний вказати номер ліцензії і ким вона видана; * заборонено публікувати оголошення, назву або опис якого є логічно не пов'язаними і спотворені; * заборонено публікувати образи і нецензурні вирази; * заборонено публікувати інформацію, яка може ставитися до збору та зберігання персональних даних про інших користувачів; * заборонено публікувати оголошення про заробіток в Інтернеті, про проведення масових електронних розсилок, про маркетинг, про роботу, що вимагає матеріальних вкладень, про еротичні і окультні послуги; * заборонено публікувати оголошення про товари та послуги заборонених до публікації чинним законодавством України. Користувач погоджується і приймає на себе повну відповідальність за відповідність розміщуваної інформації вимогам чинного законодавства, в тому числі Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за: * недотримання авторських прав третіх осіб, у т. ч. за використання фотографій третіх осіб; * несанкціоноване використання назв компаній; * несанкціоноване використання логотипів третіх осіб; * несанкціоноване використання знаків, в т. ч. торгових марок третіх осіб. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з інформацією, розміщеною Користувачем на Сайті, Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії. Оголошення публікуються на Сайті в момент розміщення, а перевіряються через деякий час після розміщення, якщо зміст оголошень порушує правила розміщення оголошень, воно видаляється Адміністрацією. За повторні порушення правил розміщення оголошень або за багаторазове порушення правил в один день, а також за завідомо неправдиву інформацію в розміщеному Користувачем оголошенні Обліковий запис може бути видалений Адміністрацією. Адміністрація має право: * редагувати або видаляти публікації Користувача на сайті, якщо вони порушують умови цієї Угоди, завдають шкоди адміністрації або третім особам, а також на свій особистий розсуд без зазначення причини; * розміщувати публікації користувача, що знаходяться у відкритому доступі, на сайтах партнерах. * Адміністрація має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, а у відповідності з чинним законодавством, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані. < H2 > Обмеження відповідальності< / h2> Адміністрація не несе відповідальності: * за неполадки в роботі Сайту, викликані перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення, за помилки, що виникають в телекомунікаційних або енергетичних мережах, за збої, викликані діями шкідливих програм або третіх осіб; * за зміст, достовірність і законність інформації, опублікованої Користувачем на Сайті. * за втрачену вигоду або шкоду / шкоду, заподіяну Користувачеві, за будь-які інші збитки, які можуть виникнути при використанні сайту та інформації, розміщеної на ньому. * Адміністрація не бере участі в угодах між користувачами, тому не несе ніякої відповідальності за цими угодами. Всі суперечки між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Адміністрації. Користувач погоджується вирішувати всі суперечки з іншим Користувачем самостійно і пред'являти претензії іншій особі безпосередньо без залучення до таких спорів Адміністрації. Користувач має право повідомити Адміністрації про порушення його прав іншим Користувачем. В разі достатності обґрунтувань скарги Користувача та достатності знань предмета скарги Адміністрацією, Адміністрація видалить з Сайту частину оголошень або всі оголошення, на які скаржиться Користувач.

Обробка персональних даних

Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується з тим, що зазначені ним персональні дані є загальнодоступними, а також Користувач дає згоду на обробку його персональних даних Адміністрацією. Також Користувач дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон. Обробка персональних даних включає в себе будь-які дії або сукупність дій, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, оновленням, використанням, поширенням, передачею, видаленням персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту. Обробка адміністрацією персональних даних користувача здійснюється з метою забезпечення функціонування сайту і надання Користувачеві персоналізованих сервісів Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за використання персональних даних Користувача іншими особами.

Прикінцеві положення

Угода або будь-яка його частина може бути змінена адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в дію з моменту її розміщення на Сайті. Діюча версія Угоди завжди доступна за адресою https://autogon.com.ua